Blog militaria @ wękarstwo @ broń

sobota, 24 lutego 2018

Gaz pieprzowy legalność i jaki wybrać ?

Witamy na naszym blogu dziś opiszemy legalność gazu pieprzowego   i jak się skutecznie bronić......

Gaz pieprzowy jest w pełni legalny na terenie polski   i można go posiadać bez pozwolenia sprzedawany jest jako ręczny miotacz gazu ................
      użycie gazu pieprzowego jest zgodne z prawem tylko w      -------------uzasadnionych sytuacjach zagrożenia życia------------
                          Nowelizacja ustawy z 2018 r
                      zapewnia pełne prawo do obrony

USTAWA
z dnia 8 grudnia 2017,
o zmianie ustawy __Kodeks karny
Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) w art. 25 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu.

Zgodnie z projektem ustawy, nie zostanie ukarana osoba, która przekroczy granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierająca zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej będzie rażące (czyli sposób obrony lub środki użyte w tym celu nie byłyby odpowiednie do zagrożenia wynikającego z zachowania napastnika.

Czyli w skrócie w przypadku zagrożenia  mają państwo pełne prawo do użycia każdego środka zapobiegawczego do obrony swojego mienia oraz swojego życia

         ---- Nieprzekroczenie granic obrony koniecznej -----

     czyli mamy prawo bronic się w momencie kiedy jesteśmy                                     ATAKOWANI
  

- W Momencie kiedy napastnik się oddala użycie gazu lub innego narzędzia będzie traktowane jako przekroczenie obrony koniecznej i będziemy podlegać karze według kodeksu karnego

                            DUŻA ZMIANA NA PLUS

Wszystkie gazy dostępne na terenie unii europejskiej  są na bazie pieprzu oraz substancji drażniących

Głównym składnikiem aktywnym gazu pieprzowego jest kapsaicyna która wywołuje podrażnienie błon śluzowych
oraz skóry
 

        ---- Gazy mogą być w postaci aerozolu lub żelu-------
   
Gaz w postaci aerozolu - rozpyla się jak dezodorant w   sprayu są wrażliwe na wiatr nie można ich używać w zamkniętych pomieszczeniach i mają niewielki zasięg – do 3 m.

Gaz w żelu - wystrzeliwuje strumień podobny do piany która ma dużo lepszą skuteczność  gdyż osiada na trafionych przedmiotach, ale trudniej trafić nim w cel skuteczność do 4 m bezpieczna ok 2/3 m.

       W  naszej ocenie najlepszym wyborem są gazy  żelowe
                               które można  stosować

    przy bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych
       polecane dla kobiet  do obrony w sytuacjach bliskiego   ------------------- kontaktu z napastnikiem ----------------------

W najbliższym czasie przedstawimy państwu ceny oraz firmy produkujące gazy z atestem pozdrawiają 
                                    
                                       Militarni-kraków


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz